Renoveringar

Åkerblomstolen
Är tillverkad år 1958 i träslaget bok.
På denna stol hade limmet släppt i alla fogar och det enda som höll ihop den var småspik. Hela stolen togs isär, skrapades och slipades. Tapphålen och tappar rengjordes från gammalt lim.

Stolen limmades ihop och ytbehandlades med vitpigmenterad olja. Sittsen fick nytt tyg.

Före: Limmet och färgen har släppt, dynan har trasigt tyg och ett stolsben har spruckit.
Efter och före lagning av det spruckna stolsbenet
Efter: Stolen har skrapats och slipas ren från flagnande lack, ytbehandlats med vitpigmenterad olja, limmats ihop och fått nytt tyg på dynan.

Pinnstolar i björk
På dessa pinnstolar hade limmet släppt i alla fogar och färgen flagnat.På ena fattades sittsen och den andra saknade en benslå.

Stolarna togs isär, skrapades och rengjordes i tapphålen. Saknade delar tillverkades och stolarna limmades ihop igen. Slutligen målades de i en blågrön färg.

Efter: Båda stolarna är målad med svenska blue Chalk Paint, fått nya sitsar och den ena stolen en ny benslå.
Före: Alla limfogar och färg har släppt, ena stolen saknar sits och den andra saknar mitten benslå vid stolsbenen.
Under: All lös färg skrapas bort, nya sitsar tillverkas och en ny benslå i björk svarvas.

Slagbord med sprucken skiva
Detta gamla slagbord med gradreglar kom in i verkstaden med lite krökta skivor. Ena skivan hade spruckit upp i en limfog och hade en trasig gradregel.

Båda skivorna sågades upp i limfogarna, riktades och limmades ihop igen vilket gjorde att de blev rakare. En ny gradregel tillverkades och monterades. Slutligen slipades skivorna med sandpapper. Kunden målade skivorna själv.

Efter: Båda skivorna är fixade, slipade och den trasiga gradregeln är utbytt. Kunden målar skivorna själv.
Före: Bordets ena skiva har spruckit i en limfog och gradregeln har även den gått sönder. Båda skivorna var krökta.
Under: Båda skivorna sågas isär vid limfogen, riktas och limmas ihop igen för en planare yta.

Laminofåtöljer

Före och efter: Alla trädetaljer är slipade och ytbehandlade med mattlack.